Vilken viktig bidragsgivare till Texasrevolutionen också var den enda Texas-bosättaren som deltog i (2023)

Historia Grundskola

Svar

Svar 1

Svar:

B

Förklaring:

Jag gjorde precis det här, A är felaktig. Erasmo Seguín var en viktig bidragsgivare till Texasrevolutionen. Han var också den enda Texas-nybyggaren som deltog i utarbetandet av den mexikanska konstitutionen 1824. Delvis på grund av hans inflytande liknade den mexikanska konstitutionen mycket USA:s konstitution.

Hoppas det här hjälper!

Relaterade frågor

Nazistisk internering, tvångsarbete och utrotning av nästan 11 miljoner människor i andra världskrigets grupp av svarsval

Förintelse

Koncentrationsläger

Getto

Järnridå

Svar

Det skulle bli koncentrationsläger

Marknadssystemet beror på
både bland köpare och bland säljare.

Svar

Grossister, återförsäljare, köpare, säljare

Jamestown överlevde sina första år på grund av hjälpen från den indiska hövdingen som heter 1.powhatan 2.pocahontas 3.pontiac

Svar

Svar: pocahontas

Förklaring:

Svar:

Svaret skulle vara 2. Pocahontas

Runda till närmaste hundratal.

653-585=40

din tur.

355-186=​

Svar

199. Avrunda talen först och subtrahera sedan

Vilken var den viktigaste rollen
kyrkan under medeltiden?

Svar

Svar:

Under högmedeltiden organiserades den romersk-katolska kyrkan i en utarbetad hierarki med påven som överhuvud i Västeuropa. Han etablerar den högsta makten. Många innovationer ägde rum inom den skapande konsten under högmedeltiden. Läskunnighet var inte längre bara ett krav bland prästerskapet.

Förklaring:

Under högmedeltiden organiserades den romersk-katolska kyrkan i en utarbetad hierarki med påven som överhuvud i Västeuropa.

Européer förde till Amerika katt, häst, vitlök, smittkoppor, spetälska, etc. och tog med sig avokado, potatis, solros, syfilis, etc. tillbaka till Europa, via handelsvägar till Afrika och vidare till Asien. På vilka sätt gjorde världen
dra nytta av de nya upptäckterna, och på vilka sätt gick det tillbaka? Gör moderna handelsutbyten och
innovationer hjälper den globala mänskligheten, bara några eller inga?

Svar

Svar:

Världen drar nytta av detta eftersom det tar med sig nya djur och mat till olika länder. Men det går tillbaka eftersom det också förde sjukdomar till andra länder som kan orsaka död eller med andra ord är dåligt för mänskligheten. Så de samtida handelsutbytena hjälper ibland till innovationer för mänskligheten.

Förklaring:

Som nämnts ovan.

35. (SSWH9g) Vilket av följande överenskoms
på konciliet i Trent?

Svar

Svar: Kyrkans omorganisation.

Förklaring:

Denna reform innebar det kristna livets seder, fred kom överens mellan de europeiska härskarna, ett korståg mot de icke troende godkändes och identifieringen av de icke troende diskuterades.

Rådet präglade oliktänkandet bland lutheraner och katoliker. Det träffades flera gånger mellan 1545 och 1563.

Hur formade och påverkade religionen det koloniala samhället?

Svar

Svar:

Mycket av tillväxten av de amerikanska kolonierna kom från religiösa grupper. Till skillnad från investerare och arbetare tar religiösa människor med sig sina familjer.

Vilket land slogs korstågen om?

Svar

Svar:

Jerusalem

Förklaring:

Eftersom dessa människor antingen var muslimer, judar eller kristna. Alla av dem ville ha sina förfäders land, korstågen utkämpades.

Dagens Palestina

Var satte general Montcalm upp sitt försvar

Svar

Svar:

Fort Carillon

Förklaring:

Förklara varför det skedde förändringar i polisväsendet 1700-1900

Svar

Svar:

på grund av förändringar i brott och straff..

Hur relaterar Thomas Wolsey och hans expedition i Frankrike till hans uppgång till makten?

Svar

Svar:

Wolsey gjorde sig ett namn som en effektiv administratör, både för kronan och kyrkan.

Förklaring:

När Henry vill blev kung 1509 började Wolseys snabba uppgång. 1514 skapades han till ärkebiskop av York och ett år senare gjorde påven honom till kardinal. Kort därefter utnämnde kungen honom till kansler. År 1518 utsågs Wolsey till påvlig legat i England, vilket gjorde det möjligt för honom att arbeta för påvarnas önskan om fred genom att organisera Londonfördraget.

Varför utkämpades korstågen? a. att föra tillbaka de östliga biskoparna under påvens kontroll

b. att skydda europeiskt territorium från invaderande muslimer

c. att förena den romersk-katolska kyrkan och den östortodoxa kyrkan

d. att få kontroll över Palestina, det heliga landet

Svar

Svar:

D

Förklaring:

Svar:

║∦║Hej :)║∦║

Ditt svar bör vara→→→ D. Att få kontroll över Palestina (det heliga landet)

Förklaring:

Hoppas det här hjälper!

Vad är huvudstaden i amerika

Svar

Svar:

ditt svar

Förklaring:

WASHINGTON D.C. är huvudstaden i USA

Svar:

Washington D.C.

Förklaring:

Huvudstaden i Amerika är Washington D.C.

Vad är termen ekonomisk revolution?

Svar

Svar:

Begreppet ekonomisk revolution definieras för att inkludera två typer – en förmodern (icke-vetenskapsbaserad) med en låg tillväxttakt för produkten per capita och en modern (vetenskapsbaserad) med en hög tillväxttakt för produkten per capita.

vilket påstående om yup'ik fingermasker är sant? A(män bar fingermasker under dansceremoni. b(fingermasker visade komplexa djur- eller människoansikten. c(fingermasker var gjorda av drivved eller djurben.

Svar

Svar:

fingermasker var gjorda av drivved eller djurben.

Svar:

Fingermasker var gjorda av drivved eller djurben. Jag hoppas att detta hjälpte!

Förklaring:

Att använda "Polybus son" för att referera till "Oidipus" är ett exempel på Da patronymic
förebådande
överdrift
profetia
NÄSTA FRÅGA
O
FRÅGA EFTER HJÄLP

Svar

Att använda "Polybus son" för att referera till "Oidipus" är ett exempel på en patronym.

Förklaring:

Ett patronym är en del av individens namn som stöds av namnet på ens far, farfar eller tidigare manliga förfader.

På liknande sätt är en del av namnet som stöds av namnet på ens mor eller kvinnliga förfader känd som matronym.

Namnet på den person som stöds av namnet på ens barn är ett teknonym.

Skulle Carnegies arbetare hålla med om hans påstående att den stora rikedomen i den förgyllda tidsåldern var en bra sak? Är ägaren verkligen hjälplös att förbättra arbetarnas ekonomiska status?

Svar

Svar:

Carnegie uppmanade till att behandla arbetarna vänligt. ”När relationerna med arbetstagare går utöver kontraktets bokstav är det alltid fördelaktigt för företaget. Ingenting har tjänat företaget mer än arbetarnas goda attityd", hävdade Carnegie.

Den enda fördelen för mänskligheten är ackumuleringen av rikedom av de som har förmågan och energin att producera den. Dessutom, utan rikedom kan det inte finnas någon filantrop. När man tillhandahåller välgörenhet bör man främst tänka på viljan att hjälpa dem som sedan hjälper sig själva; ge en del av de nödvändiga medlen med vilka de som vill växa kommer att få denna möjlighet; ge hjälp till dem som vill lyckas så att de kan uppnå detta. Att bara hjälpa till ibland och aldrig göra allt möjligt. Varken individen eller hela mänskligheten har det bättre med allmosor. Värdig hjälp, med sällsynta undantag, kräver det inte. Verkligen värdefulla representanter för mänskligheten gör aldrig detta, förutom nödsituationer eller plötsliga förändringar. Detta var Carnegies övertygelser.

Förklaring:

Vem är ordförande i det lägre lagstiftande huset? Talmannen i kammaren

President

Löjtnant guvernör

statssekreterare

Svar

Svar:

husets talare

Förklaring:

Vilka av följande demografiska förändringar bidrog till framväxten av konservatism? en ökning av antalet familjer som bor på antingen väst- eller östkusten, efter att ha lämnat mellanvästern
migrationen av amerikaner till nordliga industristäder
migrationen av amerikaner från rostbältet till solbältet
en ökning av antalet familjer som flyttar tillbaka till städerna från förorterna

Svar

Följande demografiska trender, som inträffade när fler familjer flyttade från mellanvästern till antingen väst- eller östkusten, hjälpte till att underblåsa uppkomsten av konservatism.

Med lekmannaord, vad betyder konservatism?

Konservatism är en skola för politiskt tänkande som betonar tradition och förlitar sig på att personen ska upprätthålla samhället.

Vem ringde republikanerna?

En av de viktigaste förespråkarna för konservatism på 1790-talet tros ha varit 1700-talspolitikern Edmund Burke, som stödde den amerikanska revolutionen men motsatte sig den franska revolutionen.

För att veta mer om konservatism besök:

brainly.com/question/26317105

#SPJ1

FAQs

Why is Edna called Flag City? ›

Edna became the "Flag City" in 1968, when the City Council passed a resolution stating that inasmuch as our sons were risking their lives in a conflict on foreign soil; and knowing the draft card burning, protest marches, and anti-war demonstrations aided and comforted the enemy and prolonged the war; the City of Edna ...

What is Edna Texas known for? ›

Edna is known as "The Flag City of Texas", according to the city's website. The mascot back in the 1920s was the eagle. The First National Bank of Edna, later Allied Bank, was the first financial institution acquired by Houston-based Prosperity Bancshares.

Who is the city manager of Edna Texas? ›

Gary Broz was born in San Angelo, Texas. He is a 1973 graduate of Paint Rock High School in Paint Rock, Texas. After graduating, Gary went to college at Sul Ross State University in Alpine, Texas and graduated in 1977 with a Bachelor of Science in Animal Science and minor in Chemistry.

What is the zip code for Edna Texas? ›

ZIP Code 77957 Map, Demographics, More for Edna, TX.

Is Edna The Parrot or Mockingbird? ›

Birds. In The Awakening, caged birds serve as reminders of Edna's entrapment and also of the entrapment of Victorian women in general. Madame Lebrun's parrot and mockingbird represent Edna and Madame Reisz, respectively.

Is Edna a female? ›

Edna (Hebrew: עֶדְנָה) is a female given name originating from several languages. In Hebrew, it means "pleasure". Various women named Edna are referenced in the Old Testament apocryphal books Jubilees (where the wives of Enoch, Methuselah, and Terah are all so named) and Tobit.

What is the sweet potato capital of Texas? ›

Golden, Texas - Wikipedia.

Who was the first person to visit Texas? ›

Spain Begins to Explore Texas

In 1519, Spanish explorer and map-maker Alonso Álvarez de Pineda led an Spanish expedition that, for the first time, mapped the coast of Texas along the Gulf of Mexico. From this expedition and the ones that followed, Spain claimed the area of present-day Texas as part of their territory.

What is the oldest establishment in Texas? ›

Scholz Garten (also known as Scholz Beer Garden) is a beer garden and restaurant in downtown Austin, Texas and the oldest operating business in Texas.

Who is the City Manager of Lindale TX? ›

City Manager Carolyn Caldwell

The City Manager is responsible for the day-to-day operation of the city and management of all the various departments.

Who is the mayor of Tom Bean Texas? ›

Council Members
Daniel HarrisonMayor903-546-6321
Dawson NitcholasMayor Pro-Tem903-546-6321
Sarah DusenberryCouncilmember903-546-6321
Albert EllisCouncilmember903-546-6321
Brittany MeltonCouncilmember903-546-6321
1 more row

Who is the City Manager of Castle Hills Texas? ›

Ryan Rapelye

What zone is Edna Texas in? ›

Edna, Texas is in USDA Hardiness Zones 9a.

What is the fastest growing ZIP Code in Texas? ›

Texas Population Growth Rate Zip Code Rank
RankPopulation Growth Rate ▼Zip / Population
1.13,240.00%76177 / 6,003
2.3,420.20%78254 / 48,966
3.2,547.06%78067 / 450
4.1,556.34%77433 / 60,324
160 more rows

How many people live in ZIP Code 32801? ›

Population. With 13,589 people, 32801 is the 620th most populated zip code in the state of Florida out of 991 zip codes. But watch out, 32801, because 34288 with 13,476 people and 32931 with 13,469 people are right behind you.

Why did Edna marry Leonce? ›

Chapter 7 reveals much about Edna's history of rebellion: running away into the fields to escape her father's gloomy prayer services and marrying Léonce not out of personal passion for him but because of her family's "violent opposition" to her marrying a Catholic man.

What is the irony in The Awakening? ›

The Greatest Irony of All

The most ironic aspect of Edna's shift from society woman to humble artist is that as soon as she acquires her newfound freedom, she literally gives up her new life. The novel ends with Edna committing suicide by swimming out in the ocean until she becomes too fatigued to continue.

Who does mockingbird symbolize? ›

In this story of innocence destroyed by evil, the 'mockingbird' comes to represent the idea of innocence. Thus, to kill a mockingbird is to destroy innocence."

Is Edna a Bible name? ›

This feminine name is of Hebrew origin and means “renewer,” “delight,” and “rejuvenation.” It is a biblical name derived from the Hebrew ednah, used in the apocryphal Book of Tobit. Edna is also anglicized from the Irish and Scottish name Eithne which means “kernel” in Gaelic.

Who did Edna love? ›

However, Edna begins to fall in love with Robert and realizes that she does not love her husband. She also feels as though her children are nothing more than a burden on her. Edna has issues below the surface that spawn her irrational, selfish, and uncaring actions.

Who was Edna in love with? ›

Robert Lebrun is the twenty-six-year-old single man with whom Edna falls in love. Dramatic and passionate, he has a history of becoming the devoted attendant to a different woman each summer at Grand Isle.

Who is the #1 producer of sweet potatoes in USA? ›

North Carolina leads the nation

Around 100,000 acres of sweet potatoes are harvested in North Carolina each year, which is more than other top-producing states like Mississippi, Louisiana, and California combined.

What are the best sweet potatoes in Texas? ›

In Texas, the most common food varieties planted are Beauregard, Centennial, Jewell, and Vardaman; the most popular is Beaure- gard. Hot days and warm nights are ideal for sweet potato production, which is why Texas is a large sweet potato producer.

What state has the best sweet potatoes? ›

It's... North Carolina. This state takes the number one spot, producing 61% of all U.S. sweet potatoes.

Why is Texas called Texas? ›

The name Texas derives from a Caddo Indian word that means “friends” or “allies,” which was incorporated into the state motto: Friendship.

Who owned Texas before Mexico? ›

Spanish legacy

Spanish control of Texas was followed by Mexican control of Texas, and it can be difficult to separate the Spanish and Mexican influences on the future state.

How much of Texas was Mexico? ›

Under the terms of the treaty, Mexico ceded to the United States approximately 525,000 square miles (55% of its prewar territory) in exchange for a $15 million lump sum payment, and the assumption by the U.S. Government of up to $3.25 million worth of debts owed by Mexico to U.S. citizens.

What is the oldest town in TX? ›

Considered to be the oldest town in Texas, Nacogdoches was founded in 1779 by Don Antonio Gil Y'Barbo. This quaint little town is booming with history and stories from years past beginning with the Caddo Indians, who lived in the area before the Spanish, through the present day.

What is the 2nd oldest restaurant in Texas? ›

Texas' second-oldest restaurant hits the market

The Old Spanish Trail restaurant, colloquially known as O.S.T., opened in 1921 in Bandera, a Texas Hill Country town about an hour outside San Antonio that bills itself as the “Cowboy Capital of the World.” The owner is looking to lasso $3.25 million from its sale.

What is the 2nd oldest city in Texas? ›

1. Presidio – 1535
RankTownDate
4San Augustine1717
3Nacogdoches1716
2Yselta1680
1Presidio1535
7 more rows
Apr 26, 2023

Who is the mayor of Lindale? ›

Where does the City Manager of El Paso live? ›

City Manager Tommy Gonzalez bought a home in February in the Dallas area, where he worked before coming to El Paso, according to his new personal financial disclosures.

Who is the City Manager of Anna Texas? ›

Ryan Henderson began his career by interning with the City of Charlottesville, Virginia, Neighborhood Development Services Department.

How big is Tom Bean? ›

According to the United States Census Bureau, the city of Tom Bean has a total area of 1.6 square miles (4.1 km2), all of it land.

Who is the Mayor of Star Valley Ranch? ›

Kathy Buyers - Mayor - Town of Star Valley Ranch | LinkedIn.

Who is the Mayor of Driscoll Texas? ›

Two female Driscoll employees leveled allegations against Mayor Marcos Zavala in early April.

Who is the Fort Worth City Manager? ›

City Manager David Cooke

David Cooke became Fort Worth's city manager June 30, 2014, following a national search.

Who is the assistant city manager of Temple TX? ›

David Olson is an Assistant City Manager for the City of Temple.

Who is the city manager of Alexandria? ›

City Manager James F. Parajon | City of Alexandria, VA.

What zone is Texas growing? ›

Texas growing zones span 6b to 10a. If you are unsure what Texas planting zone you are in, or if you don't know what plants will do best in your zone, a local nursery can help. Remember that it is fine to plant lower than your zone, but not higher.

Where is Zone 8 in Texas? ›

Collin County is Zone 8a

The USDA Hardiness Zone Map is a system for rating the cold-hardiness of plants, issued by the United States Department of Agriculture.

Where is zone 9a in Texas? ›

USDA Zone 9 In Texas

Zones 9a and 9b run along the southernmost tip of the state and the Gulf Coast. From Del Rio to Galveston and Beaumont.

What is the richest rural area in Texas? ›

Hunters Creek Village

Its per capita income ($159k) and average home prices ($2.3M) are some of the highest in all of Texas, keeping Hunters Creek Village a frontrunner for luxury living.

What is the richest village in Texas zip code? ›

In Texas, the most expensive zip code is 78746 in Austin. The average home value is $1,409,777, which is 517.5% above the typical home value in Texas. Here's a look at the top 10 most expensive zip codes in Texas: 78746 (Austin)

What is the hottest real estate market in Texas? ›

Top 5 Hottest Markets for Texas Commercial Real Estate in 2022
  • Austin. Over the past few years, Austin has remained a booming commercial real estate investment activity center. ...
  • Dallas. The Crowdstreet report ranked the Dallas/Ft. ...
  • Fort Worth. ...
  • San Antonio. ...
  • Houston.

What is the average income in 32801? ›

The median household income ($67,954) for 32801 is less than the median household income for 32803 ($87,635), 32804 ($97,695), and 32806 ($78,816).

How many people live in zip code 30308? ›

Stats and Demographics for the 30308 ZIP Code
Population15,413
Population Density9,666
Housing Units11,205
Median Home Value$252,300

How many people live in zip code 91950? ›

With 58,349 people, 91950 is the 142nd most populated zip code in the state of California out of 1,763 zip codes. But watch out, 91950, because 90745 with 58,327 people and 90001 with 58,245 people are right behind you.

What is our flag's nickname who gave the flag that nickname Why? ›

The name “Old Glory” was first applied to the U.S. flag by a young sea captain who lived in Salem, Mass. On his twenty-first birthday, March 17, 1824, Capt. William Driver was presented a beautiful flag by his mother and a group of local young ladies. Driver was delighted with the gift.

Why does Edna call it the pigeon house? ›

The day after the kiss, Edna hurries to gather her things to move out of the house she shares with Léonce into the "pigeon house" she has rented, so called because of its small size.

What does the St Louis city flag represent? ›

The Saint Louis city flag has a solid red background with two wavy bars which symbolize the confluence of the Missouri and Mississippi rivers. A fleur-de-lis is placed over the point of confluence, recalling the city's French heritage and more particularly to St. Louis of France for whom it's named.

What is the Baltimore city flag? ›

The Baltimore flag features the black and gold chevron design of the Calvert family Coat of Arms with a display of the Battle Monument at its center. The Battle Monument commemorates the “Battle of Baltimore" between British and American forces.

What is a 48 star flag? ›

The 48-star flag is the flag that soldiers and sailors fought for during World War II. It is the flag to which children, mothers, and wives pledged their allegiance at home while their loved ones went into battle overseas. It is the flag that the Marines raised over Iwo Jima in 1945.

What are the 5 names of the flag? ›

The flag of the United States goes by different names – The Stars and Stripes; The Red, White, and Blue; Old Glory; and The Star-Spangled Banner. Regardless of what it is called, the American flag is one of the most recognizable symbols of any country in the world, and the inspiration for our national anthem.

Why does Edna regret kissing Arobin? ›

Yet because the appeal of the experience was purely sensual, she regrets that it was not further augmented by an emotional connection, that it was lust and "not love which had held this cup of life to her lips."

Why doesn t edna attend her sisters wedding? ›

She comes to reject marriage, believing it to be the worst thing that can happen to a woman, and, as such, refuses to attend her sister's wedding.

Does Edna sleep with Alcee? ›

Edna is unwilling to let her affair, the first sexual relationship she has had that is not one of possession, consume her life. Her relationship with Alcée does not keep her from pursuing any other aspects of her awakening. It simply quells the sexual desire that had consumed her days, and even her dreams.

What does the fleur-de-lis mean in St. Louis? ›

In the reign of King Louis IX (St. Louis) the three petals of the flower were said to represent faith, wisdom and chivalry, and to be a sign of divine favour bestowed on France.

Why does St. Louis have a fleur-de-lis? ›

This symbolizes the confluence of the Missouri and Mississippi rivers. Over the point of confluence a round golden disk upon which is the fleur-de-lis of France (blue) calling attention to the French background of the early City and more particularly to St. Louis of France for whom the City is named.

What is fleur-de-lis St. Louis? ›

The Fleur de Lis Ball is a formal cotillion ball in St. Louis, Missouri, for adolescents of affluent society around the Roman Catholic Archdiocese of St. Louis, started in 1958 by a group of Catholic upper-class women.

Who are the two families of Maryland? ›

Maryland's flag bears the arms of the Calvert and Crossland families.

What is Maryland famous for? ›

Home to the Chesapeake Bay, Maryland is known for its blue crabs and the city of Baltimore, a major historic trading port, baseball destination and birthplace of the national anthem.

Is Baltimore Republican or Democrat? ›

The majority of voters in the state of Maryland live in urban metropolitan areas such as Baltimore and are affiliated with the Democratic Party.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 09/09/2023

Views: 5357

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.