Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (2023)

Windows 10 är ett av de enklaste operativsystemen. Det är en blandning och uppdatering av Windows 7 och Windows 8 med några helt nya funktioner som är lätta att hantera. Om du inte har Windows 7 SP1 eller Windows 8.1, kan du fortfarande få gratis fullversion av Windows 10. Det här inlägget ger dig fyra effektiva sätt att ladda ner Windows 10 64/32-bitars fullversion gratis.

Windows 10 ISO 64/32 bitars gratis nedladdning fullständig version - 4 metoder

Dessa metoder hjälper dig att få Microsoft Windows 10 fullversion gratis. Dessa lösningar låser upp en sökväg för alla Windows XP- och Windows Vista-användare, samt får ett gratis exemplar av Windows 10 Ultimate Edition. Här är en snabb navigering av lösningarna.

Praktiska lösningarSteg för steg felsökning
Fix 1. Köp Windows 10För att komma igång måste du först skaffa en licens för att installera Windows 10...Slutför steg
Fix 2. Ladda ner Windows ISO-filenSkapa en Windows 10 installationsmediafil som en ISO-fil, USB-minne, DVD...Slutför steg
Fix 3. Kör verktyget Media CreationLadda ner ett verktyg för att skapa media. Kör Windows 10 Media Creation Tool...Slutför steg
Fix 4. Migrera Windows 10Om du har Windows 10 installerat på en gammal dator kan du använda Windows 10-kloning...Slutför steg

Windows 10 systemkrav för 32/64 bitar

Innan du laddar ner Windows 10 64-bitars fullversion gratis måste du känna till systemkraven för Windows 10. Här är vad som krävs för att installera Windows 10 på din dator eller surfplatta:

senaste operativsystem:Se till att du kör den senaste versionen - antingen Windows 7 SP1 eller Windows 8.1 Update.

Botemedel:1 GHz eller snabbare processor eller SoC

BAGGE:1 gigabyte (GB) för 32-bitars eller 2 gigabyte (GB) för 64-bitars

Hårddiskutrymme:16 GB för ett 32-bitars operativsystem eller 20 GB för ett 64-bitars operativsystem

Grafikkort:DirectX 9 eller senare med WDDM 1.0-drivrutin

erbjudandet:800 × 600

Så här ser du vilken version du kör:

  • Tryck på Windows-logotypen + R och skrivwinveri rutan Kör och välj sedan OK.

Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (1)

Hur man laddar ner Windows 10 ISO 64/32-bitars fullversion gratis

Nästan 90 % av datorerna kör Windows. I den här delen kommer du att lära dig fyra sätt att ladda ner Windows 10 64/32-bitars fullversion gratis. Läs vidare för att skaffa Windows 10 för din PC.

Metod 1: Köp en Windows 10-licens från Microsoft

För att komma igång måste du först skaffa en licens för att installera Windows 10. Gå till Microsofts sida för att köpa en kopia av Windows 10 och installera den på din PC.

Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (2)

Metod 2: Ladda ner Windows 10 64/32 bitars ISO-fil

När du uppfyller körkraven för Windows 10 följer du stegen för att ladda ner ISO-filen för Windows 10 64/32 bit.

Det första steget. Ladda ner Windows 10 Media Creation Tool.

Steg 2.Skapa en Windows 10 installationsmediafil som en ISO-fil, USB-flashenhet eller DVD.

Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (3)

När du har skapat ISO-filen måste du bränna Windows 10 64/32-bitars ISO-filen till en tom USB med hjälp av brännverktyg som Rufus.

Steg 3.Sätt sedan in installationsprogrammets USB-flashenhet eller DVD i din dator och starta upp datorn i BIOS.

Steg 4.Gå till startmenyn och välj boot från USB-media eller DVD.

Steg 5.Följ instruktionerna på skärmen för att installera Windows 10 på din dator.

Den tredje metoden. Starta Windows 10 Media Creation Tool

Microsoft tillhandahåller ett mycket användbart Windows 10 Media Creation-verktyg för användare att installera Windows 10, skapa en startbar USB-enhet, DVD eller installations ISO-fil för att installera Windows 10 på en annan dator.

Det första steget. Ladda ner Windows 10 Media Creation Tool.

Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (4)

Steg 2.Starta Windows 10 Media Creation Tool

Följ sedan den här guiden för att installera Windows 10 från en startbar USB-enhet.

Metod 4: Migrera Windows 10 med programvara för diskkloning

Om du har Windows 10 installerat på en gammal dator kan du använda Windows 10 kloningsprogram för att klona Windows 10 till en ny SSD eller hårddisk. Sätt sedan in SSD:n eller hårddisken i den nya datorn. Slutligen kommer Windows 10 att installeras på din nya dator. Du kan få mer information från den här videon.

Hur man återställer data efter installation av Windows 10 ISO

I allmänhet kommer du inte att drabbas av dataförlust på din nya dator efter installation av Windows 10. Men om du använder en gammal dator för att installera Windows 10. Du kommer att möta problem med dataförlust efter en ren installation. För att återställa förlorade filer måste du köra ett programEaseUS Data Recovery Wizard. Det är ett verktyg som återställer förlorade filer, foton, dokument och videor, efter radering, formatering, partitionsförlust, virusattack och andra scenarier för dataförlust.

Ladda ner och installera det här verktyget för att återställa data i Windows 10.

Steg 1.Kör EaseUS Data Recovery Wizard. Välj diskpartitionen eller lagringsplatsen där du förlorade data och klicka på "Skanna".

Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (5)

Steg 2.EaseUS Data Recovery Wizard kommer att starta skanningsprocessen omedelbart, om du hittar de nödvändiga filerna under processen kan du sluta skanna direkt och återställa nödvändiga data. Du kan också vänta tills processen är klar.

Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (6)

Steg 3.Förhandsgranska och återställ förlorad Windows 10-data. Du kan dubbelklicka på de återställda filerna för att få en förhandsvisning. Välj sedan nödvändig data och klicka på knappen "Återställ" för att spara den på en annan säker plats i din dator/lagringsenhet.

Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (7)

Om du fortfarande inte kan återställa förlorad data från Windows 10 kan du tillgripa dataåterställningstjänster. EaseUS dataåterställningstjänst ger dig mer hjälp med svåra fall av dataförlust som omformatering av disk, RAW-disk, partitionsförlust, ompartitionsfel, systemstartfel, korruption av virtuell disk.

Rådfråga EaseUS-experterna för dataåterställning för en manuell återställningstjänst. Vi kan tillhandahålla följande tjänster efter en kostnadsfri diagnos

  • Reparerar skadad RAID-struktur, omstartbart Windows OS och skadad virtuell diskfil (.vmdk, .vhd, .vhdx, etc.).
  • Återställ/reparera förlorad partition och ompartitionerad enhet.
  • Avformatera hårddisken och reparera rådisken (Bitlocker Encrypted Drive)
  • Reparera diskar som blir GPT-skyddade partitioner

Windows 10 tips och vanliga frågor

Här är några ytterligare tips som kan hjälpa dig att felsöka Windows 10-problem.

1. Hur kontrollerar jag typen av Windows 10-system?

Om du vill kontrollera om du har laddat ner och installerat 64-bitars eller 32-bitarsversionen av Windows 10, följ dessa steg:

  • Klicka på Start-menyn, skriv om och klicka sedan på Om din dator.
  • Sedan kan du se din systemtyp under Enhetsspecifikationer.

Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (9)

2. Hur uppgraderar jag Windows 10 32-bitars till 64-bitars?

Om din dator uppfyller systemkraven kan du nedgradera från 32-bitar till 64-bitar i Windows 10 utan att förlora data.

3. Hur förhindrar du att Windows uppdateras automatiskt?

Vad händer om jag uppgraderar till den senaste versionen av Windows 10 utan att bli tillfrågad? Du kan inaktivera automatiska uppdateringar av Windows 10 på alla sätt.

4. Hur uppdaterar jag Windows 10?

Du kan ladda ner eller uppgradera Windows 10-uppdateringen från Microsoft på din PC:

  • Klicka på ikonen "Start".
  • Gå till Inställningar > Uppdaterings- och säkerhetsinställningar > Windows Update.

Gratis nedladdning av Windows 10 fullversion 64/32 bitar (inklusive ISO) (10)

slutsats

Du har lärt dig fyra effektiva sätt att ladda ner Windows 10 64/32-bitars fullversion gratis. Du kan installera Windows 10 på din dator och njuta av dess fantastiska funktioner. Om du har problem med att aktivera Windows 10 kan du aktivera Windows 10/11 med produktnyckel / digital licens.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 08/12/2023

Views: 5701

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.